گزارش های آماری

گزارش های آماری

عملکرد شبکه های اجتماعی بصورت کاملا علمی و کاربردی با استفاده از تمامی فرمول های آماری به شما ارائه خواهد شد.

گزارش های آماری

عملکرد شبکه های اجتماعی بصورت کاملا علمی و کاربردی با استفاده از تمامی فرمول های آماری به شما ارائه خواهد شد. برنامه تخصصی Ascentway آمارهایی دقیق از بازخورد کاربران و نحوه فعالیت پلتفرم مدیریت رسانه ارائه می دهد. این آمارها در مرحله بعدی به کمک گزارش های تحلیلی خواهد آمد و بدین صورت برای اولین بار شما تبلیغات و اطلاع رسانی را در رسانه ای انجام داده اید که بصورت کامل تحت کنترل است و به راحتی به شما بازخوردهایی عالی می دهد که عنصر اصلی هدف گذاری ها و تصمیم گیری های مدیریتی است.

محتوای تولید شده

محتوای انتشار شده

محتوای ویدیویی

محتوای متنی

تولید

گسترش زیبایی تاثیرگذاری سرعت خلاقیت
ارتباط با ما

مشاوره

14 + 6 =