گزارش

گزارش

بازخوردهای دریافتی از انتشار یک محتوا در دنیای مجازی، تعیین کننده ادامه یک رابطه بین مخاطب و کسب و کار است.

گزارش

بازخوردهای دریافتی از انتشار یک محتوا در دنیای مجازی، تعیین کننده ادامه یک رابطه بین مخاطب و کسب و کار است. متخصصین حوزه بازاریابی و تبلیغات می گویند در تاریخ بازاریابی هیچ وقت به اندازه امروز اندازه گیری بازخورد یک تبلیغ و یا فعالیت بازاریابی تا این اندازه قابل اندازه گیری نبوده است.

فرصت بسیار عالی برای صاحبان کسب و کار فراهم شده است تا مخاطبین را بصورت دقیق بشناسند و با پیش بینی رفتارهای آنها استراتژی های تبلیغات و اطلاع رسانی را بچینند و اجرایی کنند.

هر یک از شبکه های اجتماعی می توانند به راحتی ترجیحات و سلایق مخاطبین را شناسایی کنند و گزارش هایی حیاتی برای ادامه رویه ارتباط با آنها را ارائه دهند.

گرفتن گزارش های راهگشا و خلاقانه برای سنجش یک ارتباط با ابزارهای حرفه ای و خاص امکانپذیر است و توانا رسانه نقشه راه را برای برقراری ارتباطی موثر و کارا با گزارش هایی موثق و کاربردی در اختیار شما قرار می دهد.

انتشار خارجی

گزارش های تحلیلی

این نوع از گزارش ها داده های زیادی را برای ارائه یک گزارش تصمیم ساز در بر می گیرد.

انتشار خارجی

گزارش های آماری

عملکرد شبکه های اجتماعی بصورت کاملا علمی و کاربردی با استفاده از تمامی فرمول های آماری به شما ارائه خواهد شد.

%

تست

%

تست

%

تست

%

تست

گسترش زیبایی تاثیرگزاری سرعت خلاقیت

مشاوره

8 + 8 =