محتوای وایرال

محتوای وایرال

محتوایی که همه ی گوشی به دست ها آن را دیده باشند به محتوای ویروسی و یا محتوای وایرال معروف است.

محتوای وایرال

محتوایی که همه ی گوشی به دست ها آن را دیده باشند به محتوای ویروسی و یا محتوای وایرال معروف است.

محتواهایی که بیشتر جنبه سرگرمی دارند و به قدری جذاب هستند که در تمامی شبکه های اجتماعی همه گیر می شوند و رد و نشان آن را هر کسی فارغ از اینکه کجاست، پیدا می کند.

این محتواها معمولا جنبه تبلیغاتی ندارند و برند تولید کننده اش به شکلی کاملا خفیف در محتوا معرفی می شوند محتوایی که در کمتر از سه روز بسیار منتشر شود و همه گیر شود، یک نوع محتوای وایرال به حساب می آید.

ویدیوی وایرال

محتوای تولید شده

محتوای انتشار شده

محتوای ویدیویی

محتوای متنی

تولید

گسترش زیبایی تاثیرگذاری سرعت خلاقیت
ارتباط با ما

مشاوره

11 + 15 =