انتشار

انتشار

اینکه محتواها در چه زمانی و با چه رویکردی و در کدام رسانه منتشر شود، تماما استراتژی های بخش انتشار در مدیریت رسانه است.

انتشار داخلی

انتشار داخلی

هریک از شبکه های اجتماعی، مخاطبین خاصی دارند و نحوه رفتار آنها در این رسانه ها کاملا متفاوت است در نتیجه رعایت کردن استراتژی هایی که با سلایق و علایق مخاطبین جور در بیاید کاملا متفاوت است.

انتشار خارجی

گسترش رسانه

زمانیکه یک رسانه متولد می شود تا زمانیکه آن رسانه به سمع و بصر مخاطبینش برسد و اصطلاحا به بلوغ برسد، نیازمند زمانی نه چندان کوتاه است. قطعا پیوستگی تمامی رسانه های آنلاین به یکدیگر فرصت خوبی برای معرفی یک رسانه است.

%

تست

%

تست

%

تست

%

تست

گسترش زیبایی تاثیرگزاری سرعت خلاقیت

مشاوره

3 + 1 =