متیو ساندرو در مورد اینستاگرم چه می گوید؟ در مورد اینستاگرام کم می دانید ولی از آن زیاد استفاده می کنید متیو ساندرو یکی از افراد فعال در دیجیتال مارکتینگ در این ویدیو به شما نشان می دهد که چرا اینستاگرام شبکه مهمی است. اطلاعات عمومی او با یک بیان جذاب همراه است. او در پنج مرحله با ارائه آمار دقیق رشد و پیشرفت اینستاگرام را همراه با نکته های طلایی برای لزوم استفاده از اینستاگرام در کسب و کار را به شما نشان می دهد. این ویدیو در کمتر از پنج دقیقه آمار خوبی ارائه می کند علاوه بر این بیان ساده و شفاف این پژوهشگر دیجیتال مارکتینگ شما را با این شبکه قدرتمند بیشتر درگیر می کند.