چرا استیو جابز سهام نفروخت ؟ آیا می دانستید استیو جابز خالق کمپانی اپل هیچ گاه سهام شرکتش را نفروخت؟ برای فردی که در دنیای کسب و کار در حال فعالیت است این مورد بسیار عجیبی است، او بدون آنکه سهامی فروخته باشد کمپانی میلیارد دلاری اپل را بنا کرد، راز این عمل او را می توانید از زبان خودش بشنوید، او توضیح می دهد که چرا این کار را نکرده است. علاوه بر این او توضیح می دهد به جای خرید و فروش سهام به دنبال چه چیزی بوده است و چه نکته ای او را در پیشرفت شرکت اش یاری کرده است. همه اینها در یک دقیقه از زبان جابز!