شرکای تجاری

شما هم به ما بپیوندید

شرکت سامانه هوشمند آبان

سامانه هوشمند آبان با انتقال دانش از کشور های تراز اول جهان ،در زمینه تکنولوژی و IT ، امکان ارائه خدمات فنی و مهندسی سطح اول جهانی را برای هموطنان ایرانی به ارمغان آورده است.


پلتفرم Ascent way

این پلتفرم تمامی فعالیت های وسیع روی شبکه های اجتماعی را سازماندهی و مدیریت می کند. شرکت های بزرگی که برای حضور موثر در فضای مجازی نیاز به تولید محتوای روزانه و انتشار در همه ی فضاهای مجازی دارند قطعا برای مدیریت روند نیاز به پلتفرومی برای یکپارچه سازی فرآیند تولید محتوا  و انتشار محتواها دارند. Ascent way از تمامی فعالیت ها گزارش هایی کاملا راهبردی ارائه میدهد که بصورت تخصصی با برنامه ای کاملا حرفه ای نوشته شده است.

مشاوره

15 + 6 =